آزمایشگاه فوق تخصصی امیرآباد

آزمایشگاه فوق تخصصی پاتوبیولوژی و ویروس شناسی امیرآباد

AmirAbad virulab, آزمایشگاه تخصصی امیرآباد

ویروس واریسلا-زوستر

تاریخ: 3 سال قبل

نویسنده: امیرآباد

ویروس واریسلا-زوستر
 تظاهرات بالینی
 عفونت اولیه ویروس واریسلا-زوستر باعث ایجاد واریسلا (آبله مرغان) می شود.  فعال شدن مجدد ویروس نهفته (معمولاً در بزرگسالان) باعث ایجاد هرپس زوستر (زونا) می شود که به صورت راش تاولی همراه با توزیع درماتومی و نوریت حاد ظاهر می شود.
 بیماری زایی
 ویروس واریسلا زوستر معمولاً از طریق قطرات منتقل می شود و در ابتدا در نازوفارنکس تکثیر می شود.  در افراد سرم منفی، ویرمی و آبله مرغان ایجاد می شود.  تأخیر در گانگلیون های ریشه پشتی ایجاد می شود و واکنش ویروس منجر به انتقال ویریون به پایین اعصاب حسی می شود.
 دفاع میزبان
 همانند ویروس هرپس سیمپلکس، اینترفرون و ایمنی سلولی و هومورال دفاع مهمی هستند.  ویروس فعال شده مجدد می تواند باعث بیماری منتشر در افراد دارای نقص ایمنی شود.
 اپیدمیولوژی
 ویروس واریسلا-زوستر بسیار مسری است.  حدود 95 درصد از بزرگسالان شواهد سرولوژیک عفونت را نشان می دهند.

کامنت بزارید

کامنت هاهمین الان ثبت نام کن و جواب آزمایش رو آنلاین بگیر

آزمایش جدید

موقعیت های آزمایشگاه