آزمایشگاه فوق تخصصی امیرآباد

آزمایشگاه فوق تخصصی پاتوبیولوژی و ویروس شناسی امیرآباد

آزمایشگاه مجاز سازمان غذا و دارو

حوزه فعالیت دامنه عملکرد
تجهیزات پزشکی ارزیابی اثرات ضد ویروسی تجهیزات و دستگاه های عفونی کننده
ملزومات پزشکی ارزیابی اثرات ضدویروسی ترکیبات ضدعفونی کننده و گند زداهای شیمیایی
ارزیابی اثرات ضدویروسی ترکیبات و فراورده های با ادعای ضدویروسی
کنترل میکروبیولوژی تخصصی میکروارگانیسم ها ویروس
ارزیابی ویروس زالو
ارزیابی اثرات ضد ویروسی منسوجات


همین الان ثبت نام کن و جواب آزمایش رو آنلاین بگیر

آزمایش جدید

موقعیت های آزمایشگاه